Návrat Tukanů z Novohradských hor posílil tým a konečně bude zrealizována myšlenka navštívit místa nad Tatrovicemi s plánem na koupačku v přehradě. Jedu k ACS a koukám na překvapení v podobě Čendy, jehož do našich končin z Tyrol zavál, svěže horký jižní vítr z Afriky. Dojíždí další Tukani a objevuje se Narcis Karel i JTF, jež velí k útoku na Tatrovice.

Vyjíždím spolu s týmem vzhůru k vysílačce a přes polní letiště do Nové Role. Chvilkse motáme kolem zahrádek za porcelánlou k rybářům a pak pod Smolnickou kypou zdoláváme brdky k Vlčímu potoku, kde čeká zelená, jenž nás povede ke Kobelci. Polykám prach cest v Rájci a za Černavou kroužíme kolem samoty u „čápa“ v polesí nad „Studenou vodou“.

Dnes by se studená sprcha hodila, importované vedro chladí jen rychlá jízda k odbočce a ve sjezdu k osadě Arizona. Koupačka v lomu bezvadná a ubíhající čas nutí tým k ústupu i další jízdě přes Tatrovice k brodu na „horovce“ a po kořenovce kolem Tatrovického potoku dolů  k odkališti ve Vřesové.

Zvířený uhelný prach se pomalu usazuje, tým je ve Staré Chodovské, domorodci se v Chodově ještě nerozkoukali a už se za námi práší při jízdě v šotolině na Podhorské kypě k Jenišovu. Míjíme nákupní chrám Tesco, porcelánku ve Dvorech i miešaný tovar s názvem „Varyáda“ a pivní špurt končí u vrat garáže U Kubrychtů. Se zápisem 43 odjetých km se chlubit asi nebudu…

Loading