Stephaniewarte, Stifterova, Stalinova i Goethova vyhlídka

porfyrický, biotitický žulový Viklan Dominik obsazený Tukany

Loading