Letní počasí, teplo slunce je vhodná kombinace pro vyjížďku i lehký pohyb a pobyt v přírodě bez námahy. Jedu k ACS a dnešní neobvykle vysoká účast je příčinou k dopravní zácpě na kruhovém objezdu u sportovní haly. Motoristi zírají a my také koukáme rychle odjet ve směru k vysílačce, kde si pak před polním letištěm dobíjíme z ohradníků energii, potřebnou pro jízdu v terénech a po cestách i stezkách propletených ve směru k Nejdku. .

Kola i tým hravě tuto drátěnou překážku překonal a od nádraží v Nové Roli pak padám dolů k železné lávce. Kousek kořenovky pak procvičuje mou techniku jízdy před prudkým výjezdem po zelené k lesní školce. Chvilka na vydýchání a před námi jsou naskládané vrstevnice a stálé stoupání do Smolných Pecí, za nimiž je připraven kamenitý sjezd k čističce v Suché.

Je docela teplo a horko je i ve stoupání kolem vysílače od Rolavy k Pozorce, které pokračuje mezi Kozími díly a Smolným vrchem ke kříži ve Vysoké Štole. Konečně je pro dnešek dost nastoupáno a směr jízdy po lesních stezkách se obrací k Novému Fojtovu. Zelená značka pak ukazuje směr do Fojtova, kde se tým vyšlapává na asfaltu k Děpoltovickému zámku.

Děpoltovický rybník obsazený plavci máme za sebou a spěchám kolem Barbory k Mezirolí, kde jsou Pušákem vloženy lalůčky mezi vilkami a je před námi je sjezd po „pískáči“ a loukách do Staré Role. Poslední kilometry k základně máme za sebou a před námi je milá povinnost gratulovat Irče k významnému životnímu výročí.

Výročí řádně oslaveno, řízečky rychle mizí jako dnešní den a ve večerním chladu jedu k domovu, kde si zodpovědně zapisuji dnes odjetých 42 kilometrů…

Loading