26 metrů nad zemí

26 metrů nad zemí

Bratr Boleslav netušil, co odstartuje, když svým pokynem k výkonu hrdelního činu na svém bratru u fortny kostela ve Staré Boleslavi řešil mocenské poměry v rodině. Dnes si při vzpomínce na zásluhy blahoslaveného Václava můžeme, i bez krveprolití, vychutnávat sváteční chvíle volna. Někteří při meditaci v tlačenici věřících, bezvěrci v poloze ležmo na gauči.

 176 zhlédnutí celkem,  1 zhlédnutí dnes