Tak se změnil letní čas na zimní. Spadané listí ze stromů v Tuhnickém lese, ale i ze stromů kývajících svými holými větvemi kolem „Okružní cesty a Beethovenovy stezky, dnes vede tým „důchodců“ pod Vítkovu horu (Pičusberg), abychom si mohli vychutnat námahu v překonávání vrstevnic ve stoupání od Kome a mohli se pokochat před Hůrkami pohledem na vzdálený hřeben Krušných hor s vrcholem „Pajdlu“ .

První úterní vyjížďka vítá u ACS převážně dříve narozené „rentiéry“, kteří se ze zákona mohou vyhnout pracovním povinnostem a věkový průměr kazí jen Roman. Třetí hodina odpolední, pokyn ke startu dává Irča a vyjíždíme do stezek propletených v Tuhnickém lese. Husté závěje spadaného listí pak víříme v lalůčcích, jenž nás vedou k chatě „U Obrazu“, kde se Zuzka prsí mezi padajícím listím.

Chvilka na fotku a už padám dolů v listím po „Čapkovce“ za týmem do Slovanské ulice kde nás vede krátké stoupání k „Odpolední cestě“ a kolem „Hadovky“ k letnímu kinu. Teplá u KOME překonána suchou nohou po novém mostě a už si přičítám na asfaltu Odpolední cesty nastoupané metry a další přibývají na Beethovenově stezce kolem chaty Básníků až k závoře pod vrcholem „Pičusbergu“.

Pomalu se stmívá a barevný západ slunce dává příležitost vidět nevšední pohled od Hůrek k vrcholu vzdáleného „Pajndlu a hřebenu Krušných hor a červenými signálními světly ozdobenou Goethovu rozhlednu, ke které dojíždíme z Hůrek již s rozsvětlenými reflektory.

Kotrola účasti a už se motáme mezi smrčky v kličkách a tmě v protisměru trasy závodu „Tři Kříže“ dolů k drahovické vodárně a sjezd končí v ulici „Na Vyhlísce“. U „Jara“ se chvilku motáme mezi auty v dopravním chaosu, pohled na bazén u hotelu Thermal je za námi a kolem tržnice a po Moskevské se rychle blížíme k základně.

Garmin mi sděluje, že jme tomu dnes moc nedali. 22 odjetých kilometrů je s ohledem na Romana málo, ale rychlý švih a tempo i nastoupané metry v jízdě kolem Varů ve zvířeném šustícím listí stálo za to…

video

Loading