Tak si po celonočním dešti protírám zrak a hledím z okna s nedůvěrou na šedivé nebe a rozmočenou přírodu vůkol. Pohled na weby poskytující zásadní  informace k budoucímu vývoji okluzní fronty, rosných bodů i stavu vody v českých tocích, mě naplňuje optimismem. Celoroční pohyb, nejen v rozbahněných terénech, pak dává tělu pokyn, abych vyjel plný energie do dne, jenž se nazývá Štědrým.

Loading