Tukan Martin doletěl do Helsinek…

Tukani v Pekle …

Kamarádi, tak se z éteru konečně vynořily zprávy o pohybu Tukanů a to nejen doma, ale i výskytu Tukana v severních šířkách a v zemích rozložených kolem Baltu. Uslyšíme jistě co z něj vypadne za zážitky. Než složil křídla, určitě zaslzel u hřbitova kol v Estonském Tallinu, kromě množství kol v Helsinkách sledoval i hustou síť jednosměrných bezbahenních a bezkořenových cyklostezek i davy cyklistů ve Stockholmu i v uplakané Kodani.

No nechme Martina ať se zase vrátí nohama na zem a mezi kamarády, kteří dnes ve velkém vedru a suchu obrousili své pláště na cestách i necestách táhnoucích se od AC Start přes Tuhnický les k nádraží do Březové aby vylétli oblíbeným a osvěžujícím výjezdem k hájovně Bor. Sjezdík do Cihelen od Fčelína pak střídá výjezd od golfiště do obou Stanovic a kolem Dražovského potoku stále vzhůru k Červenému kříži.

Času a sil je dost a vůle „malého“ náčelníka vede Tukany cestami k Pytlákovu hrobu, k Andělské Hoře i k Šemnické skále a stále dolů k Ohři, kde na ně čeká „Pulovičák“ na závěr i vysokohorský hřeben Lysého vrchu a po ujetí 53 km také zasloužená, nezbytně nutná rehabilitace na základně. Kdo nebyl jistě pláče…

fotky

Loading