1. ledna, 12.51 hodin

sjezdovka Moser, 14.33 hodin

Tak jak rychle nastoupil rok 2017, tak rychle odešel do historie. Na zaznamenané sportovní úspěchy Tukanů sedá prach a jen snaživí kronikáři a badatelé budou mít co dělat, aby vše připomněli budoucím čtenářům a následníkům.

Loading