Tak bídně vypadá  příspěvek bez našeho kronikáře Petra, toho času v Krkonoších.tukani-oldris-2

Loading