Tak bídně vypadá  příspěvek bez našeho kronikáře Petra, toho času v Krkonoších.tukani-oldris-2

 1 total views,  1 views today