Pekelný vrch

na Pekelném vrchu/ Höllenkoppe 611 m.n.m.

Alte Lohe

Alte Lohe

Zprávy z „Gardy“ od kamarádů jsou provlhlé deštěm, ale západ Čech a zvláště místa dnes velmi suchá, neobydlená, příležitostně obsazená vojskem, lákají společně s pěkným a teplým počasím k vyjížďce.  U ACS slyším dotaz, kam se dnes pojede? „Dáme Složiště“ zní stručná a jasná odpověď nedočkavci. Vyrážíme k Lysému vrchu kolem lánů z nichž tryská žlutá barva, zdroj ekologických plánů a peněz jistého miliardáře, druhého v pořadí žebříčku Forbes.

Loading