70 km před sebou

70 km před sebou

Šumavo, Šumavo, Šumavěnko milá…“ text složil a zpíval asi někdo, kdo nejezdil závody Krále Šumavy, nepoznal blízké a vzdálené okolí Klatov, nebo bylo jiné počasí.

 166 zhlédnutí celkem