I když včera bylo bahno pouze v prašném skupenství, přesto to byl masakr šlapacím kolem………

 82 zhlédnutí celkem